Czy ta szkoła jest dla mnie?

  • Nie chcę zostać średni
  • Nudzą mnie klasyczne lekcje
  • Lubię wyzwania
  • Chcę się wszystkiego uczyć po angielsku
  • Nie chcę tylko wkuwać
  • Chcę rozwiązywać realne problemy
  • Pociąga mnie środowisko ludzi z całego świata
  • Chcę być przygotowany na studia na światowych uniwersytetach

Co nas wyróżnia?

Kształcenie
Środowisko
Poznawanie siebie

Nasi uczniowie mają możliwość kształcenia się na światowym poziomie zgodnie z potrzebami realnego świata. Oferujemy edukację opartą na wartościach, która jest przystępna cenowo i znajduje się względnie blisko ich domu. Po zakończeniu nauki nasi absolwenci otrzymają międzynarodowy dyplom AP uznawany w ponad 60 krajach świata.

Uczniowie żyć i uczyć się w środowisku otwartych, pomocnych i podobnie myślących kolegów i nauczycieli. Będą częścią zespołu, którego członkowie wzajemnie się inspirują i wspierają przy wymyślaniu i realizacji odważnych projektów, a także wzajemnie się wzbogacają dzięki różnorodnym środowiskom, z których pochodzą.

Uczniowie stopniowo odkryć swoje mocne strony i układać swoje plany lekcji oraz grafik zajęć pozalekcyjnych zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami. Pomagać im będą nauczyciele, doradcy, trenerzy, ale również partnerzy ze świata biznesu oraz z organizacji pozarządowych. Udział w autentycznych projektach pozwoli im zdobyć praktyczne doświadczenie i zaowocuje własną siecią kontaktów na przyszłość, którą studenci oraz partnerzy zbudują już w trakcie nauki.

Co oznacza "boarding school"?

Nie jest to tylko szkoła z internatem. Jest to sposób kształcenia, który nie przebiega wyłącznie podczas lekcji - wykwalifikowani i zmotywowani pedagogowie pracują ze studentami nad ich rozwojem osobistym również w pozostałym czasie. Oprócz tego nieustanna obecność podobnie myślących młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk tworzy inspirujący klimat, w którym uczniowie rozwijają swoje umiejętności społeczne. Obecnie dom studencki znajduje się na ul. Prievozka, w niedalekiej odległości od budynku szkoły. W roku 2020 campus zostanie przeniesiony do miejscowości Vistuk (Słowacja)

Czego i w jaki sposób uczymy?

Umiejętności praktyczne

Najważniejsze kompetencje praktyczne, które uczniowie rozwijają na każdych zajęciach, to myślenie kreatywne, myślenie krytyczne, umiejętność komunikacji i współpracy.

Nauki przyrodnicze, technologie, technika i matematyka

Myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów oraz stawianie pytań to podstawowe elementy programu STEM, który składa się z międzydyscyplinarnych zajęć z matematyki, fizyki, biologii, chemii i mechaniki.

Przywództwo przedsiębiorcze

Program przywództwa przedsiębiorczego (entrepreneurial leadership) skupia się na rozwoju umiejętności komunikacji międzyludzkiej oraz zdolności przywódczych przyszłych liderów Europy Środkowej. Odpowiedź na potrzeby realnego świata realizowana jest za pośrednictwem wykładowców z zewnątrz, dla których najważniejsze techniki pracy to kreatywne zadania grupowe, symulacje, analizowanie konkretnych przypadków, prowadzenie własnego biznesu oraz współpraca z firmami i organizacjami.

Studia środkowoeuropejskie

Studia środkowoeuropejskie są programem multidyscyplinarnym, który pozwala studentom głębiej zrozumieć nasz region, jak również szerzej pojętą zagranicę. Program obejmuje zagadnienia z zakresu tożsamości narodowej, państwowości, władzy, rytuałów i tradycji, oraz analizy konfliktów i zmian. Przy pomocy różnorodnych technik, takich jak zaczerpnięte z historii i literatury studia przypadku, studenci poznają ogólny obraz sytuacji politycznej i socjologicznej oraz zdobywają pogłębione zrozumienie zagadnień politycznych, socjologicznych, etycznych i filozoficznych.

Rozwój osobisty

Program kładzie nacisk na poznawanie siebie, jak również na odkrywanie i rozwój swoich mocnych stron i wartości. Nauka oparta na metodach empirycznych, dyskusjach, wymianie indywidualnych i grupowych przemyśleń skłania do poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania:Kim jestem i jakie są moje mocne strony? Co jest dla mnie wartościowe i w jaki sposób podejmuję decyzję? Jaki mam wpływ na osoby wokół mnie?

Czym jest LEAF ACADEMY?

Naszym zadaniem jest pomoc w rozwijaniu potencjału młodych ludzi, którzy mają szansę wyrosnąć na osobistości łączące w sobie 4 podstawowe cechy:

Charakter
Doskonałość
Przywództwo przedsiębiorcze
Zaangażowanie społeczne

cechy moralne oparte na odwadze moralnej, szacunku do innych ludzi i pokorze oraz przekonaniu o wartości każdej jednostki

wszechstronność, jak również wyjątkowość w swojej dziedzinie, które są oparte na motywacji wewnętrznej, ciągłym zainteresowaniu oraz silnej woli

staranie o ciągłe samodoskonalenie oparte o wysokie aspiracje, jak również o zdolność podejmowania zdrowego ryzyka oraz inspirowania innych do zmian

podejmowanie bezinteresownej pomocy w szerszym wymiarze, oparte o wdzięczność i zainteresowanie innymi ludźmi, wynikające z kombinacji patriotyzmu, zainteresowania regionem a także myślenia w skali globalnej

Czy nasza rodzina może sobie pozwolić na tę szkołę?

LEAF Academy jest dostępna dla wszystkich utalentowanych uczniów, bez względu na to, ile zarabiają ich rodzice i, czy mogą sobie na to pozwolić. Dlatego w LEAF Academy działa obszerny program stypendialny, który pomoże rodzinie w sfinansowaniu całej nauki i dzięki któremu rodzice będą mogli spełnić marzenia swoich dzieci.

Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o tym, co ta szkoła może nam zaoferować.

Zajrzyjcie na stronę główną naszej szkoły (wersja w języku angielskim), aby uzyskać szczegółowe informacje o nauce i życiu studenckim w LEAF Academy.

Prześlij nam jakiekolwiek pytanie związane z LEAF Academy, a my chętnie Ci na nie odpowiemy.