Nekem való ez az iskola?

  • Nem szeretnék az átlaghoz tartozni
  • Untatnak a klasszikus képzési formák
  • Szeretem a kihívásokat
  • Szeretnék mindent angol nyelven tanulni
  • Nem akarok csak magolni
  • Konkrét problémákat szeretnék megoldani
  • Vonz a sokszínű közeg, a világ minden tájáról származó emberek társasága
  • Nemzetközi egyetemre készülök

Mitől vagyunk különlegesek?

Képzés
Közösség
Önismeret

A diákok világszínvonalú képzésben részesülnek, amely szorosan kapcsolódik a mindennapi élethez, értékalapú, elérhető és a lakóhelyükhöz viszonylag közel, Pozsonyban helyezkedik el. Tanulmányaik befejezése után diákjaink a világ több, mint 60 országában elfogadott nemzetközi AP végzettséget kapnak.

A diákok nyitott, segítőkész és hasonló gondolkodású barátok és tanárok között tanulnak és élnek. Egy olyan csapathoz csatlakoznak, amelynek tagjai kölcsönösen inspirálják és támogatják egymást bátor, innovatív ötletek megvalósításában, végrehajtásában, valamint kölcsönösen gazdagítják egymást a sokszínű közegnek köszönhetően, ahonnan érkeznek.

A diákok fokozatosan felfedezik, miben jók igazán, majd ehhez igazíthatják középiskolai tanrendjüket és egyéb, tanításon kívüli tevékenységeiket. A képzésnek és valós projekteknek hála lehetőségük nyílik valódi gyakorlati tapasztalatokat szerezni. A projektek megvalósításában tanárok, tanácsadók, trénerek, az üzleti élet és a civil szféra munkatársai segítik majd őket. A diákok így saját kapcsolatrendszert építhetnek ki partnereinkkel, amelyet már az iskolában, illetve a jövőben is kamatoztathatnak majd.

Mit jelent a "boarding school"?

Intézményünk nem csupán egyszerű középiskola és kollégium. Különleges képzési formát nyújtunk, amely nem csak a tanítási idő alatt zajlik. A szakképzett és kellő motivációval rendelkező tanárok a fennmaradó időben is együtt dolgoznak a diákokkal a személyiségük fejlesztésében. Ráadásul a hasonló gondolkodású, de különböző közegből érkező fiatalok együttléte olyan inspiráló közeget hoz létre, amelyben kölcsönösen segítenek egymásnak a szociális készségek fejlesztésében is. Kollégiumunk jelenleg Pozsonyban a Prievozská utcában található, amely mindössze pár percre található az iskola épületétől. 2020-től az iskolai kampusz a szlovákiai Vištukba költözik majd.

Mit és hogyan tanítunk?

Gyakorlati készségek

Kreativitás, kritikus gondolkodás, kommunikáció és együttműködés - ezek azok a létfontosságú kompetenciák, melyeket diákjaink óráról órára fejlesztenek iskolánkban.

Természettudományok, technológiák, technika és matematika

A kritikus gondolkodás, a problémamegoldás és a megfelelő kérdések feltevése a STEM program és alapvető elemeinek használatával zajlik, mely interdiszciplináris tudományokat egyesít: matematikai, fizikai, kémiai, biológiai, valamint a mérnöki tanulmányokat.

Vezéregyéniségek kinevelése

A vezéregyéniségek kinevelése (entrepreneurial leadership) című programunk az emberek közötti kapcsolatok fejlesztésére és az emberek irányításának képességére összpontosít, célja Közép-Európa leendő vezető személyiségeinek kinevelése. A külsős előadók, kreatív csoportfeladatok, szimulációk, esettanulmányok, a saját projektek működtetése és a cégekkel és szervezetekkel való együttműködés révén a diákok kapcsolatba kerülnek a való világgal.

Közép-európai tanulmányok

A Közép-európai tanulmányok több szakterületet érintő, azaz multidiszciplináris program, amely a diákokat régiónk és a szélesebb nemzetközi térség mélyebb megértésére neveli. A program olyan létfontosságú témákat érint és jár körül, mint az identitás, állam és hatóság szerepe, rítusok és hagyomány, konfliktus és változások. Annak érdekében, hogy diákjaink mélyebb betekintést nyerjenek a politika, társadalomtudományok, etika és filozófia tudományába, történelmi és irodalmi esettanulmányokat használunk fel.

Személyiségfejlesztés

A program az önismeretre, valamint a személyiség erős oldalainak és értékeinek felfedezésére és fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Tapasztalati tanulás útján, beszélgetések, egyéni és csoportos reflexiókon keresztül diákjaink olyan alapvető fontosságú kérdésekre keresik a választ, mint “Ki vagyok én, és mik az erősségeim?”, “Mit tartok értékesnek és hogyan hozok döntéseket?”, “Hogyan lehetek hatással másokra?”

Mi a LEAF ACADEMY célja?

Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy olyan fiatalok lépjenek ki az életbe, akik négy fontos tulajdonságot képesek magukban ötvözni:

Szilárd jellem
Kiemelkedő teljesítmény
Vezéregyéniség
Polgári elkötelezettség

Olyan erkölcsi alapállást képviseljenek, amely a morális elszántságon, a másokkal szembeni tiszteleten és alázaton alapszik, és amely abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy minden ember értéket képvisel.

Legyenek sokoldalúak és nyújtsanak kiemelkedő teljesítményt a saját szakterületükön, amely a belső motiváción, a csillapíthatatlan kíváncsiságon és szilárd akaraton nyugszik.

Legyen meg bennük a szándék az egyre jobb teljesítményre, amelyet erőteljes ambíciók, egészséges kockázatvállalás és mások lelkesítésének, a változtatás elősegítésének képessége támogat.

Legyen meg bennük az önzetlen segítségnyújtás szándéka, amely a mások iránti tiszteletben, a szülőföldhöz, az adott régióhoz való ragaszkodásban és a globális szintű gondolkodásban gyökerezik.

Megengedheti magának a családom ezt az iskolát?

A LEAF Academy minden tehetséges diák számára elérhető, függetlenül attól, mennyit keresnek a szülei és hogy megengedhetik-e maguknak. Ezért a LEAF Academy egy széles körű ösztöndíjprogramot indít, amely segítséget nyújt a családoknak, hogy a teljes tanulmányi időszakot finanszírozni tudják, a szülők így segíthetnek gyermeküknek beteljesíteni vágyait.

Többet szeretnék tudni mindarról, amit az iskola nyújthat nekem.

Látogass el angol nyelvű honlapunkra, és tájékozódj részletesebben a LEAF Academy-ről.

Küldd el kérdésedet a LEAF Academy-val kapcsolatban, és mi válaszolunk rá.