Je táto škola pre mňa?

  • Nechcem zostať priemerným
  • Nudí ma klasické vyučovanie
  • Mám rád výzvy
  • Chcem sa všetko učiť v angličtine
  • Nechcem sa len bifľovať
  • Chcem riešiť konkrétne problémy
  • Láka má prostredie ľudí z celého sveta
  • Chcem byť pripravený na svetové univerzity

V čom sme unikátni?

Vzdelávanie
Komunita
Sebaobjavovanie

Študenti majú prístup k vzdelaniu svetovej kvality, ktoré je prepojené s reálnym životom, založené na hodnotách, dostupné a relatívne blízko k ich domovu.

Študenti sa budú učiť a žiť v spoločnosti otvorených, pomáhajúcich a rovnako zmýšľajúcich kamarátov a učiteľov. Budú súčasťou tímu, ktorého členovia sa inšpirujú a podporujú navzájom pri vymýšľaní a konaní veľkých vecí a vzájomne sa obohacujú vďaka rôznorodému prostrediu, z ktorého prichádzajú

Študenti budú postupne objavovať, v čom sú dobrí a podľa toho si upravovať svoj stredoškolský rozvrh a prípravu na budúcu kariéru. Vďaka reálnymi projektom získajú praktické skúsenosti. Pomáhať im pritom budú učitelia, poradcovia, tréneri, ale aj partneri zo sveta biznisu a mimovládnych organizácií. Študenti a partneri si tak vytvoria vlastnú sieť kontaktov do budúcnosti.

Čo znamená boarding school?

Nie je to len stredná škola s internátom. Je to spôsob vzdelávania, ktorý neprebieha len v rámci vyučovania, ale kvalifikovaní a motivovaní pedagógovia pracujú so študentmi na ich osobnom rozvoji aj po zvyšok času. Navyše neustála prítomnosť podobne zmýšľajúcich mladých ľudí prichádzajúcich z rozličného prostredia vytvára inšpiratívne prostredie, v ktorom dokážu vzájomne rozvíjať svoje sociálne schopnosti.

Čo a ako sa budeme učiť?

Praktické zručnosti

Prepojenie s reálnym svetom prostredníctvom externých prednášajúcich, kreatívnych skupinových úloh, simulácií, prípadových štúdií, prevádzkovania vlastného biznisu a spolupráce s firmami a organizáciami.

Prírodné vedy, technológie, technika a matematika

Kritické myslenie, riešenie problémov a kladenie otázok sú základnými prvkami STEM programu na LEAF Academy.

Podnikavé líderstvo

Program podnikavého líderstva (entrepreneurial leadership) je zameraný na rozvoj medziľudských a líderských zručností budúcich vedúcich osobností strednej Európy.

Stredoeurópske štúdia

Stredoeurópske štúdiá sú multidisciplinárnym programom, ktorý u študentov rozvíja hlbšie porozumenie nášmu regiónu ako aj širšiemu zahraničiu.

Rozvoj osobnosti

Program kladie dôraz na sebapoznávanie ako aj na objavovanie, rozvoj silných stránok a hodnôt.

Čo je cieľom LEAF ACADEMY?

Prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti,
ktoré budú v sebe spájať základné 4 oblasti:

Charakternosť
Excelentnosť
Podnikavé líderstvo
Občianská angažovanosť

morálne kvality založené na morálnej odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.

všestrannosť ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli

snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, ako i schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu

predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania.

Môže si túto školu naša rodina dovoliť?

LEAF Academy bude dostupná pre všetkých talentovaných študentov bez ohľadu na to, koľko ich rodičia zarábajú a či si to môžu dovoliť. Preto na LEAF Academy bude fungovať rozsiahly štipendijný program, ktorý rodine pomôže finančne zvládnuť celé štúdium a rodičia tak dokážu naplniť sen svojich detí.

Chcem vedieť viac o tom, čo mi táto škola môže dať.

Pošli nám akúkoľvek otázku týkajúcu sa LEAF Academy a my ti ju zodpovieme.