Je táto škola pre mňa?

  • Nechcem zostať priemerným
  • Nudí ma klasické vyučovanie
  • Mám rád výzvy
  • Chcem sa všetko učiť v angličtine
  • Nechcem sa len bifľovať
  • Chcem riešiť konkrétne problémy
  • Láka má prostredie ľudí z celého sveta
  • Chcem byť pripravený na svetové univerzity

V čom sme unikátni?

Vzdelávanie
Komunita
Sebaobjavovanie

Študenti majú prístup k vzdelaniu svetovej kvality, ktoré je prepojené s reálnym životom, založené na hodnotách, dostupné a relatívne blízko k ich domovu. Po ukončení štúdia získajú medzinárodný AP diplom, ktorý je uznávaný vo viac ako 60 krajinách sveta.

Študenti sa učia a žijú v spoločnosti otvorených, povzbudzujúcich a podobne zmýšľajúcich kamarátov a učiteľov. Sú súčasťou tímu, ktorého členovia sa navzájom inšpirujú a podporujú pri vymýšľaní a realizovaní odvážnych nápadov. Pri tom sa zároveň vzájomne obohacujú vďaka rôznorodému prostrediu, z ktorého prichádzajú.

Študenti postupne objavujú, v čom sú dobrí a podľa toho si prispôsobujú aj svoj stredoškolský rozvrh a ostatné aktivity. Popri škole získavajú praktické skúsenosti vďaka reálnym projektom, na ktorých pracujú. Pomáhajú im pri tom učitelia, poradcovia, tréneri, ale aj partneri zo sveta biznisu a mimovládnych organizácií. Študenti si tak tvoria vlastnú sieť kontaktov do budúcnosti už na škole.

Čo znamená boarding school?

Nie je to len stredná škola s internátom. Je to spôsob vzdelávania, ktorý neprebieha len v rámci vyučovania, ale i mimo neho, kedy kvalifikovaní a motivovaní pedagógovia pracujú so študentmi na ich osobnom rozvoji. Navyše, neustála prítomnosť podobne zmýšľajúcich mladých ľudí prichádzajúcich z rozličného prostredia vytvára inšpiratívne prostredie, v ktorom dokážu študenti efektívne rozvíjať svoje sociálne schopnosti. V súčasnosti sa internát nachádza na Prievozskej ulici v Bratislave, len niekoľko minút od budovy školy. Od roku 2020 sa školský campus presunie do Vištuku pri Pezinku.

Čo a ako učíme?

Praktické zručnosti

Kritické myslenie, kreativita, komunikácia a kooperácia sú praktické kompetencie, ktoré študenti rozvíjajú na každom vyučovacom predmete.

Prírodné vedy, technológie, technika a matematika

Kritické myslenie, riešenie problémov a kladenie otázok sú základnými prvkami STEM programu, ktorý zahŕňa interdisciplinárne kurzy matematiky, fyziky, biológie, chémie, informatiky a inžinierstva.

Podnikavé líderstvo

Program podnikavého líderstva (entrepreneurial leadership) je zameraný na rozvoj medziľudských a líderských zručností, ktoré sú základným predpokladom budúcich vedúcich osobností strednej Európy. Dôležité je prepojenie s reálnym svetom prostredníctvom externých prednášajúcich, kreatívnych skupinových úloh, simulácií, prípadových štúdií, prevádzkovania vlastného biznisu či spolupráce s firmami a organizáciami.

Stredoeurópske štúdia

Stredoeurópske štúdiá sú multidisciplinárnym programom, ktorý u študentov rozvíja hlbšie porozumenie nášho regiónu ako aj širšieho zahraničia. Program sa venuje témam ako identita, štát a autorita, nacionalizmus, rituály a tradície, alebo konflikt a zmena. Na získanie prehľadu a hlbšieho porozumenia základov politiky, sociológie, etiky a filozofie, používame rôzne prípadové štúdie z histórie a literatúry.

Rozvoj osobnosti

Program kladie dôraz na sebaspoznávanie ako aj na objavovanie a rozvoj svojich silných stránok a hodnôt. Prostredníctvom zážitkového učenia, diskusií a individuálnych alebo skupinových reflexií hľadajú študenti odpovede na základné otázky ako: Kto som a aké sú moje najsilnejšie stránky? Čo si cením a akým spôsob robím svoje rozhodnutia? Ako môžem ovplyvňovať iných?

Čo je cieľom LEAF ACADEMY?

Prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať základné 4 oblasti:

Charakternosť
Excelentnosť
Podnikavé líderstvo
Občianská angažovanosť

morálne kvality založené na morálnej odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.

všestrannosť ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli

snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, ako i schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu

predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania.

Môže si túto školu naša rodina dovoliť?

LEAF Academy je škola dostupná pre všetkých talentovaných študentov bez ohľadu na to, koľko ich rodičia zarábajú a či si to môžu dovoliť. Na LEAF Academy totiž funguje rozsiahly štipendijný program, ktorý každej rodine pomôže finančne zvládnuť celé štúdium a rodičia tak dokážu naplniť sen svojich detí.

Chcem vedieť viac o tom, čo mi táto škola môže dať.

Pozri si našu domovskú stránku v angličtine a získaj podrobnejšie informácie o živote a štúdiu na LEAF Academy.

Pošli nám akúkoľvek otázku týkajúcu sa LEAF Academy a my ti ju zodpovieme.